Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Ưu điểm sử dụng ống thép luồn dây điện steel conduit so với ống luồn dây điện PVCSpecific Advantages of using Steel Conduit vs PVC conduit
(Ưu điểm sử dụng ống thép luồn dây điện steel conduit so với ống PVC)
(Published by www.steelconduit)


• Physical protection of conductors (ống thép luồn dây điện steel conduit Bảo vệ tốt cáp điện-dây dẫn điện)
• Minimize fire problems due to Aged Electrical Wiring Systems
(ống thép luồn dây điện steel conduit chống cháy tốt do hệ thống cáp điện/ dây điện lão hóa theo thời gian)
• Added security and protection (ống thép luồn dây điện steel conduit tăng tính bảo mật & bảo vệ)
• EMI shielding (ống thép luồn dây điện steel conduit chống nhiễu điện từ)
• Non-combustibility
(ống thép luồn dây điện steel conduit không cháy và không tạo khói độc khi cháy như ống luồn PVC. Ở Việt
nam, đa số vụ cháy nhà cao tầng gây nhiều tử vong là do ngạt khói độc xuất hiện trong lúc cháy)
• Recyclability (Green Building)
(ống thép luồn dây điện steel conduit có khả năng tái chế và thân thiện môi trường xanh)
• Proven equipment grounding conductor (ống thép luồn dây điện steel conduit có thể dùng chôn dưới đất)
• Adaptable to future wiring changes
(ống thép luồn dây điện steel conduit dễ thay đổi hệ thống đi dây dẫn điện trong tương lai)
• High tensile strength (ống thép luồn dây điện steel conduit chịu được va đập cao)
• Competitive life-cycle costs (ống thép luồn dây điện steel conduit chi phí cho vòng đời sử dụng thấp)
• Coefficient of expansion compatible with common building materials
(ống thép luồn dây điện steel conduit hệ số dãn nở thấp phù hợp sử dụng với vật liệu xây dựng thông dụng)
• Chemically compatible with concrete
(ống thép luồn dây điện steel conduit tương tích với các hóa chất trong bê tông)


I. Ống thép luồn dây điện G.I CVL® (G.I conduit – Steel conduit- Galvanized steel conduit)
- Ống thép luồn điện EMT CVL®-VIETNAM (CVL® Electrical Metallic Tubing) ANSI C80.3/UL 797
- Ống thép luồn điện IMC CVL®-VIETNAM(CVL® Intermediate Metal Conduit) UL 1242
-Ống thép luồn dây điện loại ren BS 4568 Class 3 CVL®-VIETNAM (CVL® Conduit BS4568 Class 3)
- Ống thép luồn dây điện ren BS 31 Class B CVL®-VIETNAM (CVL® Conduit BS 31 Class B)
- Ống thép luồn dây điện trơn JIS C 8305 CVL® loại E-VIETNAM (CVL® Steel Conduit-Plain Type E)
II. Ống thép luồn dây điện G.I SMARTUBE®- Malaysia (G.I conduit – Steel conduit- Galvanized steel conduit)
- Ống thép luồn điện EMT (Electrical Metallic Tubing) UL 797- SMARTUBE (Malaysia)
- Ống thép luồn điện IMC (Intermediate Metal Conduit) UL 1242 - SMARTUBE (Malaysia)
- Ống thép luồn dây điện loại ren BS 4568 (Steel Conduit BS 4568: Class3)- SMARTUBE (Malaysia)
- Ống thép luồn dây điện loại ren BS 31:Class B (Steel Conduit BS 31)- SMARTUBE (Malaysia)
III. Ống ruột gà lõi thép CVL/ KAIPHONE (FLEXIBLE METALLIC CONDUIT, WEATHER - PROOF FLEXIBLE CONDUIT, LIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUIT)
- Ống thép luồn dây mềm CVL®/KAIPHONE(Flexible Metallic Conduit)
- Ống thép luồn dây điện mềm CVL®/KAIPHONE bọc nhựa (Weather-proof Flexible conduit)
- Ống thép luồn dây điện mềm CVL®/KAIPHONE chống thấm nước & dầu (Liquid Tight Flexible Conduit)
IV.Hộp nối ống thép luồn dây điện CVL®/ Hộp Đấu dây CVL® (Surface circular box/ Steel box/ Conduit outlet box/ Junction box)
- Hộp nối ống 1 ngã ren CVL® (Circular Surface Box- 1 outlet- Alumnium Alloy - JIS C 8340)
- Hộp nối ống 2 ngã ren CVL® (Circular Surface Box- 2 outlet- Aluminium Alloy - JIS C 8340)
- Hộp nối ống 3 ngã ren CVL® (Circular Surface Box- 3 outlet- Aluminium Alloy - JIS C 8340)
- Hộp nối ống 4 ngã ren CVL® (Circular Surface Box- 4 outlet- Aluminium Alloy - JIS C 8340)
- Hộp nối ống 1 ngả trơn CVL® (Circular Surface Box- 1 outlet- Aluminium Alloy - JIS C 8340)
- Hộp nối ống 2 ngã trơn CVL® (Circular Surface Box- 2 outlet- Aluminium Alloy - JIS C 8340)
- Hộp nối ống 3 ngã trơn CVL® (Circular Surface Box- 3 outlet - Aluminium Alloy - JIS C 8340)
- Hộp nối ống 4 ngã trơn CVL® (Circular Surface Box- 4 outlet - Aluminium Alloy - JIS C 8340)
- Hộp công tắc đơn nổi 3 lỗ CVL® (Weather-proof box- Aluminium Alloy - UL 514A)
- Hộp công tắc đôi nổi 5 lỗ CVL® (Weather - proof surface 2 gangs box - UL514A)
- Hộp đấu dây tròn nổi 5 lỗ CVL® (Weather-proof circular box- Aluminium Alloy - UL514A)
- Hộp nối ống C CVL® (Rigid Conduit Body C, UL514B)
- Hộp nối ống T CVL® (Rigid Conduit Body T, UL514B)
- Hộp nối ống LB CVL® (Rigid Conduit Body LB, UL514B)
- Hộp nối ống LL CVL® (Rigid Conduit Body LL, UL514B)
- Hộp nối ống LR CVL® (Rigid Conduit Body LR, UL514B)
- Co nối 90 ren CVL® (Inspection Threaded Elbow- Aluminium Alloy, JISC8330)
- Co nối 90 trơn CVL® (Inspection Screwed Elbow- Aluminium Alloy, JISC8330)
- Co nối chữ T ren CVL® (Inspection Threaded Tee- Aluminium Alloy, JISC8330)
- Co nối chữ T trơn CVL® (Inspection Screwed Tee- Aluminium Alloy, JISC8330)
- Hộp đấu dây 157 CVL® (Switch/Handy Steel box - JIS C8336)
- Hộp đấu dây 102 CVL® (Square Steel Box with knockout- JIS C 8336)
- Hộp thép âm tường kín nước CVL® 80 x80 x50 (Rain Tight Square Box- JIS C8336)
- Hộp bát giác CVL® (Octagon Steel box-JIS C 8336)
- Hộp đấu dây bát giác CVL® (Octagon Steel Box - JIS C 8336)
- Hộp công tắc BS CVL® (70 X70 X 50/35) (Square Steel Box - BS 4662)
- Hộp công tắc CVL® (130 X70 X 50/35) (Retangular Steel Box - BS4662)
- Hộp công tắc BS CVL® (210X70x50) (Retangular Steel Box - BS4662)
- Hộp đấu dây CVL® (Steel Pull Box-BS4662)
V. Phụ Kiện ống thép luồn dây điện CVL® (GI conduit fittings/ Steel conduit accessories)
- Dụng cụ uốn ống thép (Steel Conduit Bender)
- Máy bẻ ống EMT/IMC/BS31-BS4568 (Conduit bending machine for EMT/IMC/BS31& BS4568)
- Co cong 90 độ CVL® (Elbow 90)
- Khớp nối ren thẳng CVL® (Coupling for Thread conduit, JISC8330)
- Khớp nối trơn CVL® (Coupling for Plain conduit, JISC8330)
- Đầu nối ống trơn & hộp điện CVL® (Box connector, JISC8330)
- Đầu nối ống ren IMC và hộp điện kín nước CVL®(Water tight Hubs)
- Khớp nối liên kết (Conduit Union coupling)
- Đầu nối ống mềm CVL® (Straight Flexible connector, JISC835)
- Đầu nối ống mềm kín nước CVL® (Liquid tight Flexible connector, JISC8350)
- Đầu nối ống mềm vuông kín nước CVL® (Angle liquid tight Flexible connector, JISC8350)
- Đầu nối ống mềm CVL® (Straight Flexible connector - Aluminium Alloy/Brass, JISC8350)
- Đầu nối ống mềm kín nước & ống EMT/ JIS CVL® (Combination coupling Flexible & EMT/ JIS conduit connector, UL514B)
- Đầu nối ống mềm kín nước & ống IMC CVL® (Combination coupling Flexible & IMC conduit connector, UL514B)
- Tán ren ngoài CVL® (Brass Male Bushing- conduit Nipple, JISC8330)
- Ống nối (Nipple type A/ Type B for IMC conduit)
- Đai nối CVL® (Bushing for steel conduit, JISC8330)
- Tán ren trong CVL® (Lock Nut for steel conduit, JISC8330)
- Đầu giảm CVL® (Brass Reducer for steel conduit, UL514B)
- Kẹp ống có đế CVL® (Saddle with Base)
- Kẹp ống không đế lỗ tròn CVL® (Saddle two holes without base)
- Kẹp ống không đế, 1 lỗ CVL® (One hole Strap)
VI. Hệ treo ống/Gía đỡ cơ điện & PCCC (Mechanical support systems for M&E/Fighting fire systems)
- Kẹp treo ty CVL®(Beam Clamp)
- Kẹp treo ty CVL® - Gang đúc (Beam Clamp- Steel Alloy)
- Kẹp treo ty xà gồ CVL® (Suspending Beam Clamps)
- Kẹp xà gồ C CVL®(C-clamp for conduit hanger)
- Kẹp giữ ống dùng với kẹp C CVL®(Applicable hanger for C-Clamp)
- Kẹp xà gồ D CVL®(Purling Clamp)
- Kẹp treo ống CVL®(Conduit hanger)
- Kẹp treo ống dạng K CVL®(K -Clip)
- Kẹp giữ ống chữ U CVL® (U Bolt)-TCVN 197:2002
- Treo ống dạng CLEVIS-CVL®
- Kẹp treo CVL®(Swivel Loop Hanger)
- THANH CHỐNG ĐA NĂNG CVL® 41 x41 & 41 x 21, Có đục lỗ - Nhúng kẽm nóng/GI (Slotted Uni - Strut / UniStrut / C - Channel)
- THANH CHỐNG ĐA NĂNG ĐÔI CVL® (H.D.G Double Strut)
-Tay đỡ CVL® (Cantilever Arm)
- Tay đỡ đôi CVL® (Cantilever Arm- Double strut)
- Kẹp treo SKI ống dùng cho thanh chống đa năng CVL® (SKI Clip/ conduit hanger)
- Đai ốc gài cho thanh chống đa năng CVL®(Channel Nut with Spring)
- Kẹp treo ty và ống dùng cho thanh chống đa năng CVL® (One piece Strut Clamp)
- Ty treo CVL® (Good quality Threaded Rod –JIS B 1051/ TCVN 197:2002)
- Tắc-kê đạn CVL® (Drop In Anchor)
- Tắc-kê tường CVL® (Bolt Anchor)
- Khớp nối ty CVL® (Coupling Nut)
- Máng cáp CVL® (Cable tray) - NEMA ver.1:1999
- Khay cáp CVL® (Trunking) - NEMA ver.1:1999
- Thang cáp CVL® (Cable Ladder)- NEMA ver.1:1999
- Máng lưới CVL® (Rack Cable tray) - NEMA ver.1:1999
- Ưu điểm sử dụng ống GI luồn dây điện so với ống luồn điện PVC (Specific Advantages of using Steel Conduit vs PVC conduit)

CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện trơn SMARTUBE/CVL /Panasonic EMT tiêu chuẩn Mỹ -ANSI C80.3/UL797-EMT steel conduit (Electrical Metallic Tubing) ; Ống thép luồn dây điện ren IMC tiêu chuẩn Mỹ tiêu chuẩn Mỹ -ANSI C80.6/UL1242- IMC steel conduit (Intermediate Metal Conduit) ; Ống thép tráng kẽm luồn dây điện tiêu chuẩn Mỹ ANSI C80.1/UL6- Rigid Steel Conduit (RSC); Ống luồn dây điện tiêu chuẩn Anh BS4568 Class 3-BS4568 Class 3 White steel conduit; Ống thép trắng kẽm luồn dây điện tiêu chuẩn Nhật Loại JIS C8305 Type E- JIS C 8305 Type E–White steel conduit; Phụ kiện ống luồn dây điện EMT / IMC/ BS4568/ JIS C8305- GI steel Conduit Accessories/ Steel conduit Fittings; Hộp thép âm tường đấu dây điện/ Electrical Steel box- Concrete box- Switch steel box – Electrical Junction box; Hộp nối ống luồn dây/ Conduit Outlet box- Rigid conduit body- Besa box; Ống thép luồn dây điện mềm có bọc nhựa KAIPHONE/CVL-Water-proof Flexible Metallic Conduit (W.P FMC); Ống thép luồn dây điện mềm không bọc nhựa- Flexible Metallic Conduit (FMC); Ống thép luồn dây điện mềm có bọc nhựa dày- Liquidtight Flexible Metal Conduit (LFMC); Phụ kiện nối ống thép luồn dây điện mềm -Flexible Conduit Connectors; Gía đỡ cơ điện M&E / Kẹp treo ống thép/ Kẹp xà gồ -Mechanical Fixings, Fasteners and Supports- Beam Clamp- Pipe clip- Pipe Clamp / Máng lưới cho datacenter- Wire mesh tray/ Steel cable Basket; Thanh chống đa năng Unistrut/ Strut 41 x 41 x 3000- 41 x 21 x 3000; Ty ren/Thanh ren- Thread rod ; Ty ren /Ty treo/ Thanh ren/Ty răng M6, M8, M10, M12, M16, M20- TCVN 197:2002/JIS B 1051 /DIN 975/DIN 976  (High quality Thread rod), Khớp nối ty ren (Thread rod coupling), Bịt đầu ty (Plastic end cap for thread rod), Tắc kê đạn (Drop in Anchor), Tắc kê tường (Anchor Bolts), Tắc kê chuồn (Heavy duty concrete Insert), Cùm treo ống/Pad treo ống/ Đai treo ống 2 mảnh / Kẹp treo ty & ống / Kẹp treo ống thép luồn dây điện, ống PCCC/ HVAC (Steel conduit hanger/Steel conduit Clamp/Pipe hanger), Kẹp xà gồ/ Kẹp dầm thép (Beam Clamp/Iron Beam Clamp), Kẹp treo C (Purlin Clamp/Suspending Clamp), Kẹp treo ống HVAC (Clevis hanger), Kẹp treo ống & ty ren (K Clip), Kẹp treo dầm (Flange Clip), Kẹp treo Omega (Omega trap), Kẹp treo ống với kẹp C (Applicable hanger) Thanh chống đa năng (Unistrut Channel/ Strut/ C-Channel/ Double Unistrut profile ), Đai ốc lò xo cho thanh chống đa năng (Long spring nut), Tay đỡ đơn (Cantilever Arm), U cùm (U bolts), U bolt lá, Gía đỡ cơ điện M&E /HVAC/PCCC/ Kẹp treo ống thép/ Kẹp xà gồ -Fixings and Supports for Plumbing, Fire Protection, Heating, Ventilation and Air Conditioning- Mechanical Fixings, Fasteners and Spring steel Sprinkler Supports- Pipe & hanger clip- Pipe Clamp Miệng gió nhôm/Air Grille- Louver;  Phụ kiện chống sét & nối đất- Lightning protection & grounding accessories; Thang cáp/ Máng cáp / Hộp cáp- Cable ladder/ Cable tray/ Trunking; galvanized steel tubing, conduit, tube, Electrical Conduit, electrical conduit, Electrical Metallic Tubing, EMT, Rigid Metal Conduit, Galvanized Rigid Steel Conduit, Galvanized Rigid Conduit, GRC, Intermediate Metal Conduit, IMC, conduit thin wall, conduit, Raceway, raceway, Electrical raceway Thiết bị điện, Thiet bi dien, Panasonic, Phước Thạnh, Phuoc Thanh, Nano, nanophuocthanh, thiet bi dien panasonic, thietbidienpanasonic, ong thep, ong ruot ga, Sản xuất cung cấp các thiết bị điện, phân phối thiết bị điện hàng đầu thế giới, ERICO, ARROWPIPE, SMARTUBE, STEEL CITY, KUMWELL, AXIS Ống luồn mạ điện, mạ nhúng nóng, sơn tĩnh điện,Ống luồn mềm thép nhựa, ống luồn ruột gà, Thanh Uni-Strut,Hệ thống kẹp treo, giá đỡ, kẹp ống,Phụ kiện nối ống,Hệ thống thang máng cáp Tôn tráng kẽm, kẹp treo, giá đỡ, ong luon day dien ma nhung nong Arrowpipe(Thailand), day dien ma nhung nong arrowpipe, ong luon day dien, ống thép luồn dây điện panasonic,ống thép luồn dây cứng,ống luồn dây điện smartube; pipe supportsWebsite: www.catvanloi.com   E-mail: sales@catvanloi.com

Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét